dissabte, 30 d’abril de 2011

Mia & Kayla

Ja fa temps que volia experimentar amb imatges extretes d'una revista destinada bàsicament a públic masculí; jugar amb la transformació d'imatges d'alt contingut sexual explícit en les quals hi apareguessin dones en “actitud lèsbica”. He escollit un parell de fotografies que apareixen a la revista Penthouse num 386. L'objectiu d'aquest treball era generar un xoc mitjançant la contrastació de suports i tractament de la imatge.

He plasmat les imatges directament sobre la tela brodant-les pel seu revers, resseguint-les amb fil i agulla, per tal de traspassar-les d'un suport a un altre (el tapet). La intenció era descobrir de quina manera es transformava la imatge plasmada en un objecte que originalment pertany a un univers femení i considerat tradicional (en el qual el sexe podia ser considerat tabú per a moltes dones).

Penso que la imatge resultant és fictícia, però la seva ficció és distinta a la de l'original; fins i tot resulta íntima i dolça; transportada a una esfera exclusivament femenina, en la qual el públic masculí ha desaparegut.

Mitjançant la utilització d'un tapet, -elaborat per mans femenines en un context social en el qual la dona és mestressa, esposa i mare-, vull reivindicar la tasca anònima i el sabers vinculats a la realització de les labors denominades de “de fil i agulla”, que s'emmarquen en aquest univers tradicional.