dilluns, 22 de març de 2010

Amors i desamors



Per al taller de poesia visual, dinamitzat al
Laboratori Creatiu dels Amics de les Arts