diumenge, 27 de febrer de 2011

An ella (títol provisional)

Peça en procés d'elaboració

Un tapet usat: suport, delimitació. Referent: univers tradicional: la dona i la llar. Un cert preciosisme que magnifica el contingut; reivindicació de la “labor femenina”. Tapet + llibre.

La qüestió orgànica: òrgans i fluids. Poètica visceral: el cor, la sang. Fascinació per al vida secreta, interna; la bellesa oculta dins del cos.

El motiu o conjugació de diverses idees sobre la peça:

Quan t'acostes a on jo sóc
lo meu cor venir te sent,
que esbatega dins lo pit
amb inusitat anhel,
e invadeix l'ànima tota
indefinible plaer,
com la presència d'un àngel,
com la presència de Déu.


Fragment de
An ella
Joan Maragall